Menu

Frivillighed

Hjælp med at hjælpe andre

Broby Fritidscentre afholder forskellige arrangementer årligt, og det giver mange spændende opgaver, der kan løses af ansatte, men også af frivillige.
Ved frivilligt arbejde forstås en ulønnet indsats baseret på interessen for at hjælpe til ved forskellige begivenheder. Det vil sige, at aktiviteten udføres af eget ønske, lyst og interesse, samt at personen kan stoppe, hvis vedkommende ikke længere ønsker at udføre opgaven.

Du bestemmer selv, hvad du ønsker at byde ind med. Der er fire forskellige grupper for frivillige:

Område Ansvarlig Kontakt
Udeområde og pedel Ann Baunbæk Hansen info@brobyfritidscentre.dk
Fundraising Ann Baunbæk Hansen info@brobyfritidscentre.dk
Kultur og events Ann Baunbæk Hansen info@brobyfritidscentre.dk
Café og køkken Ann Baunbæk Hansen info@brobyfritidscentre.dk

UDEOMRÅDE OG PEDEL V/ Flemming Knudsen, Freddy Rasmussen og Knud Malmos.

 • Mindre vedligeholdelsesopgaver ved udeområderne ved haller og klubhus
 • Løbende vedligeholdelses opgaver i haller og klubhus.

FUNDRAISING V/Ann

 • Ansøgning om midler til udvikling af nye aktiviteter haller og klubhus i Brobyerne.
 • Ansøgning om midler til udvidelser m.v.

KULTUR og EVENTS V/Ann

Hjælpe med praktiske opgaver ved kulturelle arrangementer og events.

 • Hjælpe med at sætte stole op og og ned.
 • Passe garderobe før/under/efter et arrangement.
 • Tage entré og vise gæster på plads.
 • Hjælpe som håndlanger før og efter arrangementet.

CAFÉ OG KØKKEN V/ANN

 • Borddækning.
 • Sørge for forskellig forplejning
 • Passe bar og salg af diverse
 • Opfyldning og pasning af madbuffet ved større arrangementer.
 • Kaffebrygning.
 • Vaske op

Ikke lønnet

Frivillighed er ikke lønnet. Frivilligt arbejde udelukker ikke, at en frivillig person modtager godtgørelse for udgifter i forbindelse med udførelsen af opgaven; herunder transport- og telefonudgifter. Frivilligt arbejde udelukker heller ikke, at en person kan modtage et symbolsk beløb for det frivillige arbejde, eller at indsatsen kommer en forening til gode. I henhold til offentlige regler påhviler det den frivillige selv at opsøge information om, hvorvidt særlige forhold eller begrænsninger gør sig gældende i det enkelte tilfælde. Læs evt. mere herom på www.frivillig.dk

Er til gavn for andre end én selv og ens familie

Frivilligt arbejde omfatter en indsats, der er formelt organiseret og dermed ikke almindelig hjælpsomhed eller medborgerskab. Frivilligt arbejde i Broby Fritidscentre er organiseret og til gavn for centeret, foreninger og de mennesker, der færdes i og omkring indsatsområderne. Alle, der frivilligt organiserer sig i og omkring indsatsområderne, vægtes ligeværdigt fra Broby Fritidscentre side.